Hướng dẫn ép và nâng cấp Cánh 4 (Wing 4)

 

 

Hướng dẫn ép và nâng cấp Cánh 4 (Wing 4) – Season 13

► Giới thiệu

– Khi nhân vật đạt cấp độ 800 hoặc cao hơn và đã hoàn thành nâng cấp nhân vật lên lớp 4 để có thể trang bị cánh cấp 4.
– Giống như Cánh cấp 3, Cánh cấp 4 có thể được tạo ra thông qua sự kết hợp lông và cánh.

  • Các loại cánh cấp 4:

Hướng dẫn ép và nâng cấp Cánh 4 (Wing 4)
Wings of Flame God
Dragon Knight
Hướng dẫn ép và nâng cấp Cánh 4 (Wing 4)
Wings of Heaven
Soul Wizard
Hướng dẫn ép và nâng cấp Cánh 4 (Wing 4)
Wings of Celestial Body
Noble Elf
Hướng dẫn ép và nâng cấp Cánh 4 (Wing 4)
Cloak of Dominator
Empire Road
Hướng dẫn ép và nâng cấp Cánh 4 (Wing 4)
Wings of Annihilation
Magic Knight
Hướng dẫn ép và nâng cấp Cánh 4 (Wing 4)
Wings of Other World
Dimension Summoner
Hướng dẫn ép và nâng cấp Cánh 4 (Wing 4)
Cloak of Judgment
Fist Blazer
Hướng dẫn ép và nâng cấp Cánh 4 (Wing 4)
Cloak of Isolation
Shinning Lancer
  • Sức mạnh và tiềm năng:

Bảng thống kế chỉ số sát thương:

Hướng dẫn ép và nâng cấp Cánh 4 (Wing 4)

– Thoạt nhìn ta có thể so sánh được Cánh cấp 4 và cánh cấp 3 không chênh lệch nhau nhiều về (%) tăng sat thương và (%) hấp thụ.
– Nhưng ở Cánh cấp 4 chúng ta có được tăng sát thương ( đơn vị ) và đồng thời tăng phòng ngự (đơn vị ) cũng được tăng rất nhiều khi cánh tăng dần về + 1

Những tính năng đặc biệt ngẫu nhiên:

Hướng dẫn ép và nâng cấp Cánh 4 (Wing 4)

– Nếu thành công, Cánh cấp 4 sẽ cộng ngẫu nhiên 1- 4 thuộc tính trong 11 thuộc tính trên
– Đồng thời thuộc tính cũng sẽ được chọn ngẫu nhiên theo 4 giá trị khác nhau như bảng trên.

Những thuộc tính Sức mạnh:

Hướng dẫn ép và nâng cấp Cánh 4 (Wing 4)

– Một trong những tính năng đặc biệt duy nhất của cánh cấp 4
– Với tính năng này, Cánh cấp 4 không chỉ mang lại một lượng sát thương và hấp thụ lớn mà còn đem đến cho người chơi những tính năng nguyên tố ưu việt.

► Cách tạo cánh cấp 4

  • Nguyên liệu cần thiết 

-Linh Hồn Garuda (Garuda Flame) : Nhặt được từ đánh quái
-Mãnh vỡ Kundun (Golden Crest): Nhặt được từ boss Swamp of Darkness
-Lông vũ Garuda (Garuda Feather): Nhặt từ Deep Dungeon 2, 3, 4, 5.
Yêu cầu :
+ Cánh cấp 3 + 13 + tính năng 16 trở lên
+ Cụm ngọc Chaos + 2
+ Cụm ngọc Bless + 2
+ Cụm ngọc Soul + 2
+ Cụm Ngọc Creation + 2
+ Đá Linh Hồn Đỏ ( quay ra bằng đồ full cao cấp + 9 op 12 trở lên)

Cách tạo cánh cấp 4

CHÚ THÍCH:
– Cánh cấp 4 được ép một cách ngẫu nhiên.
– Chi phí trong Zen phụ thuộc vào tỷ lệ thành công
– Mỗi viên High Magic Stone sẽ tăng thêm 5% cho tỷ lệ thành công

Hướng dẫn ép và nâng cấp Cánh 4 (Wing 4)

– Sau khi thu thập đủ các nguyên liệu, mang đén Chao Goblin ở Noria để ép, nếu thành công sẽ nhận được cánh 4 tương ứng, thất bại có thể sẽ bị mất hết tất cả nguyên liệu ép hoặc cánh cấp 3 thành cánh trắng.
– Bùa hộ mệnh có thể thêm 10% vào tỷ lệ thành công

Hướng dẫn ép và nâng cấp Cánh 4 (Wing 4)

  • Nâng cấp thuộc tính của cánh 4:

Khảm linh thạch vào Cánh 4

Hướng dẫn ép và nâng cấp Cánh 4 (Wing 4)

Thông tin server

MU Huyền Thoại
Online: 250

Xếp hạng Xem thêm

#
Tên nhân vật
Cấp độ
1
abudy
3.906
2
Minisa
3.906
3
Minisa
3.906
4
Minisa
3.906
5
Minisa
3.906
6
Minisa
3.906
7
Minisa
3.906
8
Minisa
3.906
9
Minisa
3.906
10
Minisa
3.906

Xếp hạng Guild Xem thêm

1
MLFC

Thành viên: 200

Tổng Reset: 100.252

2
MLFC

Thành viên: 200

Tổng Reset: 100.252

3
MLFC

Thành viên: 200

Tổng Reset: 100.252

4
MLFC

Thành viên: 200

Tổng Reset: 100.252

5
MLFC

Thành viên: 200

Tổng Reset: 100.252

Hotline 24/7