Ép Chiến Mã (Dark Horse) Mu Online

 

 

Hướng dẫn ép Chiến Mã (Dark Horse)

Ép Chiến Mã (Dark Horse) Mu Online

►Tạo Chiến Mã

– Nói chuyện với Nhà huấn luyện thú ở Lorencia (122,110).
– Chọn chức năng “Tái tạo linh hồn”.
– Nguyên liệu:


►Phục hồi máu Chiến Mã

CHÚ THÍCH:
– Chi phí Zen để tạo ra Chiến mã là 5.000.000 Zen.
– Linh Hồn Chiến Mã có thể rơi ra từ quái vật cấp 102 trở đi.
– Nếu thành công sẽ nhận được Chiến Mã.
– Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ bị mất.

Có 2 cách phục hồi máu Chiến Mã:

Cách 1:

– Nói chuyện với Nhà huấn luyện thú ở Lorencia (122,110).
– Chọn chức năng “Phục hồi mạng sống”.
– Chọn loại thú muốn hồi máu.

Cách 2:

– Bấm vào nút "Repair" ở cửa sổ cá nhân (V), rồi chỉ vào Chiến Mã và sửa.

Thông tin server

MU Huyền Thoại
Online: 250

Xếp hạng Xem thêm

#
Tên nhân vật
Cấp độ
1
abudy
3.906
2
Minisa
3.906
3
Minisa
3.906
4
Minisa
3.906
5
Minisa
3.906
6
Minisa
3.906
7
Minisa
3.906
8
Minisa
3.906
9
Minisa
3.906
10
Minisa
3.906

Xếp hạng Guild Xem thêm

1
MLFC

Thành viên: 200

Tổng Reset: 100.252

2
MLFC

Thành viên: 200

Tổng Reset: 100.252

3
MLFC

Thành viên: 200

Tổng Reset: 100.252

4
MLFC

Thành viên: 200

Tổng Reset: 100.252

5
MLFC

Thành viên: 200

Tổng Reset: 100.252

Hotline 24/7